O Nas

Jesteśmy sojuszem oddolnych grup walczących o sprawiedliwość społeczną i klimatyczną w Europie.