KONSENSUS AKCYJNY DO AKCJI NIEPOSŁUSZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Konsensus akcyjny jest wiążącym porozumieniem na nasze dni akcyjne. Wszystkie osoby przestrzegające tego porozumienia są zaproszone, by uczestniczyć w akcjach #BlockGas.

ZABLOKUJMY EUROPEJSKĄ KONFERENCJĘ GAZOWĄ 2023

Od 26 do 29 Marca, stawimy opór paliwom kopalnym poprzez różnorodne akcje skierowane przeciwko Europejskiej Konferencji Gazowej (EKG) odbywającej się w Wiedniu, oraz infrastrukturze paliw kopalnych.

NASZE METODY DZIAŁAŃ

Mówimy co robimy i robimy co mówimy. Poprzez masowe nieposłuszeństwo obywatelskie stawiamy czoło pułapce infrastruktury paliw kopalnych zastawianej przez EKG i jej niedemokratycznemu i skorumpowanemu podejmowaniu decyzji. Naszym celem jest zablokowanie EKG i powstrzymanie działania przemysłu paliwowego.

Robimy to, ponieważ paliwa kopalne wywołują kryzys klimatyczny i (re-)produkują neokolonialne i kapitalistyczne struktury wyzysku.

 • Protestujemy i blokujemy naszymi ciałami.
 • Każda osoba podejmie świadomą decyzję co do różnych metod działania. Potrzebne informacje będą udostępnione podczas przygotowań do akcji.
 • Nie zostaniemy zatrzymani przez fizyczne przeszkody. Przepłyniemy przez i wokół szeregów policji.
 • Działamy w przemyślany sposób i nie krzywdzimy ludzi.
 • Nasze akcje nie są wymierzone w pracowników i przechodniów, ale w kapitał paliw kopalnych i niesprawiedliwość klimatyczną reprezentowaną przez firmy obecne na konferencji.
 • Nasze różnorodne metody protestu i działania reprezentują nasze wartości: różnorodności, kreatywności i otwartości. Robimy co w naszej mocy, by umożliwić wszystkim osobom wzięcie udziału.

MOŻLIWOŚCI I ZAKOŃCZENIE AKCJI

Dbamy o siebie nawzajem. Każdy powinien zdecydować samodzielnie, jak podjąć działania. Wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani do akcji, na przykład poprzez treningi akcyjne lub warsztaty prawne. Wspieramy się w trakcie akcji i zwracamy uwagę na możliwości struktur i jednostek. Razem, na miejscu decydujemy o długości trwania akcji w komunikacji ze strukturami wspierającymi akcję. Po akcji razem przepracowujemy to doświadczenie i kolektywnie ponosimy skutki naszych działań.

UCZESTNICTWO (MAŁYCH) GRUP

Zapraszamy (małe) grupy do wzbogacenia naszych dni akcyjnych ich formami działania. W przypadku, gdy grupy chcą otrzymać wsparcie od sojuszu, #BlockGas i struktury wspierające decydują czy i jak takiego wsparcia udzielić. Decyzja jest podejmowana na podstawie dostępnych środków i w ścisłej komunikacji z daną grupą. To samo dotyczy grup, które chcą utrzymać blokadę po ustalonym terminie jej zakończenia lub w innym miejscu z lub bez narzędzi wspierających (np. z łańcuchami). Niezależnie od metod akcji, kluczowe jest, by przygotować się dobrze i wiedzieć co robimy. Nie narażamy ludzi, zachowujemy się spokojnie i rozważnie, i dbamy o siebie nawzajem. Grupy mogą kontaktować się na: smash-barriers@riseup.net (PGP)

SAMOŚWIADOMOŚĆ

Pochodzimy z różnych ruchów społecznych, w tym klimatycznego, queerowo-feministycznego, antykapitalistycznego, antyfaszystowskiego i antymilitarystycznego. Razem sprzeciwiamy się społecznym i ekologicznym konsekwencjom kapitalizmu paliwowego i neokolonializmu. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy stawiają opór na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. W naszych akcjach odzwierciedlamy świat, o którym marzymy. Podejmujemy decyzje poprzez konsensus, gdzie opinie każdej osoby są równowarte. Staramy się zmniejszać hierarchie, jak tylko się da. By włączyć do akcji każdego, kto chce, postaramy się spełnić wymagania do uczestnictwa (np. dostęp bez barier), jak to tylko możliwe. Listę środków podjętych dla dostępu bez barier znajdziesz tutaj (wkrótce).

Kontakt w razie pytań: smash-barriers@riseup.net (PGP)

Szczegółową deklarację samoświadomości znajdziesz tutaj (wkrótce).

KATEGORYCZNY ANTYRASIZM I ZERO PRZESTRZENI DLA DYSKRYMINACJI

W naszej walce o społecznie i klimatycznie sprawiedliwy świat sprzeciwiamy się wszelkim formom ucisku, takim jak rasizm, seksizm, kolonializm, antysemityzm, ableizm, militaryzm i kapitalizm.

 • Zobowiązujemy się do bycia świadomymi i działania przeciwko codziennej i strukturalnej dyskryminacji wśród nas i społeczeństwa.
 • Staramy się zapewnić przestrzeń i solidarność osobom i grupom wśród nas, które dotyka dyskryminacja. Lista antydyskryminacyjnych i antyrasistowskich środków znajduje się tutaj (wkrótce).
 • Jako ruch aktywnie angażujemy się w proces antyrasistowskiej edukacji i refleksji.
 • Rozpoznajemy strukturalny rasizm i rasistowskie praktyki wśród policji. Dlatego wzywamy białych aktywistów, szczególnie tych niedotkniętych rasizmem, do refleksji nad swoim przywilejem przy kontaktach z policją.
 • Zamierzamy utrzymywać kontakt z policją tylko z konieczności.
 • Przed kontaktem z policją, ostrożnie zdiagnozujemy nasze motywacje, nastawienie i cel. Jeśli to konieczne, zrobimy to razem na plenum delegatów.
 • Rozpoznajemy strukturalny ucisk państwowego więziennictwa. Ludzie są więzieni przez długi czas, często przez strukturalny rasizm. W sytuacji aresztu, zamierzamy mieć to na uwadze i okazać solidarność z tymi, którzy mierzą się z państwowymi represjami.
 • W czasie całej akcji dbamy o dobrostan wszystkich aktywistów uczestniczących w akcji. Oznacza to również wystrzeganie się dyskryminujących praktyk.

Więcej o solidarności antyrasistowskiej podczas akcji tutaj

COVID-19

By chronić siebie i innych przed zarażeniem COVID-19, stosujemy się do zasad higieny (wkrótce).